TV4 Fakta - Text tablå

På TV4 Fakta - Text torsdag 28/11 Hela dagens tv-tablå