Tisdag 4/4, 15:50 - 16:00Kunskapskanalen

UR Samtiden

Planeten jorden - Del 12

Ett mineral är en kemisk förening bildad genom en geologisk process. Mineral utgör de fundamentala byggstenarna i vårt samhälle. Framförallt inom bygg- och tillverkningsindustrin.