Inga kommande sändningar på TV

UR Samtiden

Humanist- och teologdagarna 2023 - 9

Inom feministiskt inriktad språkvård har forskare arbetat för att införa könsneutrala yrkestitlar som tjänsteperson i stället för tjänsteman. Dessa titlar har också i olika grad fått genomslag. Sanna Skärlund, forskare i svenska, berättar.