Fredag 29/9, 16:35 - 17:00Kunskapskanalen

UR Samtiden

Fysisk aktivitet och hälsa på GIH - Del 15

För 20 år sedan visste man inte vad som orsakade plötslig hjärtdöd hos elitidrottare. Idag vet man att det har ärftliga orsaker. Därför screenar man idag elitidrottare.