Imorgon, 09:20 - 09:25Yle TV2

Ögonblick från Svalbard

Tretåig mås

Tretåig mås, eller kryckja som arten också kallas, slår sig ofta ner i kolonier i lodräta fjällväggar, där de bygger sina bon på smala klipphyllor.