Sändes tisdag 11/6, 20:50 - 21:00Axess TV

Masterworks

Diego Velázquez - Las Meninas

Den gåtfulla kompositionen av detta verk väcker frågor om verklighet och illusion och skapar ett osäkert förhållande mellan betraktaren och de representerade gestalterna.

Kategori
Konst
Visas även på TV