Sändes tisdag 11/6, 16:50 - 17:00Axess TV

Masterworks

Diego Velázquez - Las Meninas

Den gåtfulla kompositionen av detta verk väcker frågor om verklighet och illusion och skapar ett osäkert förhållande mellan betraktaren och de representerade gestalterna.

Kategori
Konst