Sändes måndag 29/4, 16:15 - 17:00SVT2 HD

Gudstjänst

Söndagens gudstjänst kommer från Smyrna Frihamnskyrkan i Göteborg. Pastor Martina Lardmo predikar över temat Att växa i tro, och för sång och musik står församlingens sångare och musiker.