Sändes tisdag 16/4, 17:55 - 18:00SVT2 HD

Ögonblick från Svalbard

Tretåig mås

Tretåig mås, eller kryckja som arten också kallas, slår sig ofta ner i kolonier i lodräta fjällväggar, där de bygger sina bon på smala klipphyllor.