Sändes söndag 14/4, 10:00 - 10:45SVT2

Gudstjänst

Söndagens gudstjänst kommer från Smyrna Frihamnskyrkan i Göteborg. Församlingens föreståndare Mats Särnholm predikar och för sång och musik står församlingens musiker. Temat för gudstjänsten är Den gode Herden.