Sändes lördag 13/4, 17:10 - 17:15SVT2

Tänk om

Tänk om du skulle dö i rymden

Idag finns ingen rutin för hantering av dödsfall under rymdexpeditioner. Då fler nu vill öppna upp rymden som resmål så måste denna fråga lösas. Vi tittar närmare på riskerna en avliden person kan innebära i rymden.

Kategori
Dokumentär