Sändes onsdag 3/4, 21:05 - 22:10Kanal 11

Mean Girl Murders

Verkliga mysterier utforskar den mörka sidan av kvinnliga förbindelser och rivalitet, från bidrottningar till wanna-bis, och hur denna dynamik kan leda till chockerande handlingar av psykiskt och fysiskt våld.