Sändes måndag 26/2, 17:30 - 18:15SVT2

Gudstjänst

Gudstjänst från Fässbergs kyrka, Mölndal, på den andra söndagen i fastan där prästen Johannes Imberg predikar om den kämpande tron. Prästen Johanna Öhman leder gudstjänsten och flera av församlingens körer medverkar.