Sändes söndag 25/2, 17:45 - 18:00SVT2

15 minuter från Uutiset

Cirka 300 000 finländare har svenska som modersmål och samtidigt uppskattas det att nästan lika många pratar finska i Sverige. Trots detta ser språkens status olika ut.