Sändes fredag 23/2, 17:25 - 18:00Kunskapskanalen

Hjärndagen 2023

Säsong 1 Avsnitt 8: Adhd, autism och hormoner hos flickor och kvinnor

Traditionellt har fler pojkar än flickor fått neuropsykiatriska diagnoser, men på senare år har forskare och vården alltmer uppmärksammat de skillnader som finns i symtombild mellan könen.