Sändes fredag 23/2, 13:15 - 13:20SVT Barn

Vad händer med återvinningen? - arabiska

Säsong 1 Avsnitt 8: Restavfall och hushållssopor

Soppåsen ska bara innehålla sådant som inte går att återvinna eller att använda igen. Det kallas restavfall. Även om det inte går att återvinna restavfall så kan det fortfarande komma till stor nytta. På Högdalenverket omvandlar man restavfall till el och fjärrvärme i en jättestor ugn.