Sändes måndag 12/2, 16:30 - 17:15SVT2

Gudstjänst

Från Equmeniakyrkan i centrala Linköping kommer dagens gudstjänst. Församlingens föreståndare Björn Asserhed läser evangelietexten som följs av predikan av Lars Hermansson som arbetar som sjukhuspastor.