Sändes måndag 20/11, 17:00 - 17:15SVT2

15 minuter på teckenspråk

Säsong 1 Avsnitt 8: Språkkrav för nyanlända döva

Får döva nyanlända i Sverige undantag eller anpassningar från de kunskapskrav i svenska och samhällskunskap som regeringen vill införa 2027? Och räknas det om man kan svenskt teckenspråk för att få permanent uppehållstillstånd?