Sändes måndag 25/9, 15:15 - 16:00SVT2

Gudstjänst

Gudstjänst från Frändefors kyrka, Dalsland

Ekumenisk gudstjänst på fjortonde söndagen efter trefaldighet med temat Enheten i Kristus. Pingstpastor Thomas Granath predikar och kyrkoherde Daniel Westin leder gudstjänsten.