Sändes söndag 24/9, 09:00 - 09:45SVT2 HD

Gudstjänst

Gudstjänst från Frändefors kyrka, Dalsland

Ekumenisk gudstjänst på fjortonde söndagen efter trefaldighet med temat Enheten i Kristus. Pingstpastor Thomas Granath predikar och kyrkoherde Daniel Westin leder gudstjänsten.