Sändes måndag 5/6, 17:55 - 18:00SVT2

Ögonblick från Svalbard

Tretåig mås

Här får du uppleva Svalbard sett från luften, med en drönare.