Sändes måndag 5/6, 17:50 - 20:00Axess TV

Nebukadnessar

En opera i fyra akter av Giuseppe Verdi och libretto av Temistocle Solera.