Sändes måndag 5/6, 07:40 - 08:30Axess TV

De svenska historiedagarna i Uppsala

Del 6 av 9: Lysande damer - Heliga Birgitta

Docent Louise Berglund, universitetslektor i historia vid Uppsala universitet.