Sändes fredag 26/5, 16:05 - 16:15SVT2

SVT Forum

09:00: Folkräkning och införande av gårdsförsäljning. Interpellationsdebatt. 12:00: Rapport. 12:03: Euron - bu eller bä? 13:15: Så arbetar FN för att bevara fred och säkerhet i världen. 13:45: Fjärdeklassares läsförmåga märkbart försämrad.