Sändes tisdag 11/4, 09:00 - 12:00SVT2

SVT Forum

Hur hanterades covid-19 på äldreboenden? Ny rapport om personalens erfarenheter och konsekvenserna för verksamheten presenteras. Kommentar av äldreminister Anna Tenje och Coronakommissionens ordförande Mats Melin.