Sändes måndag 6/2, 16:05 - 16:25Kunskapskanalen

Nobel Week Dialogue 2022

Vad är viktigt? Hur kan händelser i livet förändra synen på det som är betydelsefullt? Birgit R Skarstein, elitidrottare som förlorade rörelseförmågan av underkroppen vid 20 års ålder, samtalar med Benjamin List, Nobelpristagare i kemi.