Sändes söndag 22/1, 10:30 - 10:45Kunskapskanalen

UR Samtiden

Gränser, ortnamn och kartor - Del 11

Den senaste stora jordreformen i Sverige kallades för laga skifte men den fick inte så stort genomslag i Dalarna. Helena Lång, verksamhetsutvecklare, berättar om ett komplicerat arbete med fastighetsreglering som nyligen genomfördes i Stora Tuna.