Upptäck det bästa på TV idag

Sändes torsdag 1/12, 14:45 - 15:30Kunskapskanalen

Bokmässan 2022

Solidaritet i individualismens tid

Motsättningar mellan kollektivism och individualism tar sig ständigt nya uttryck. Ett samtal om solidaritet och möjligheten att förena den med individens frihet.