Sändes lördag 1/10, 13:30 - 13:45Kunskapskanalen HD - Text

UR Samtiden

Fysisk aktivitet och hälsa på GIH - Del 15

För 20 år sedan visste man inte vad som orsakade plötslig hjärtdöd hos elitidrottare. Idag vet man att det har ärftliga orsaker. Därför screenar man idag elitidrottare.