Sändes fredag 23/9, 14:20 - 14:25Kunskapskanalen

UR Samtiden

Fysisk aktivitet och hälsa på GIH - Del 3

Orsakerna till övervikt är en kombination av genetik och social utsatthet, men har inte så mycket med livsstil att göra. Fysisk aktivitet är ett bra sätt att minska risken för övervikt, men det bör frikopplas från bantning och kaloriräkning.