Sändes fredag 23/9, 14:10 - 14:20Kunskapskanalen

UR Samtiden

Fysisk aktivitet och hälsa på GIH - Del 2

Med skärmtid på 10 timmar om dagen i snitt försämras ungdomars kondition och fysiska hälsa. I ett forskningsprojekt under ett år ska skoldagarna förlängas tre timmar i veckan för att skapa schemalagd aktivitet för eleverna.