Upptäck det bästa på TV idag

Sändes fredag 23/9, 14:00 - 14:10Kunskapskanalen

UR Samtiden

Fysisk aktivitet och hälsa på GIH - Del 1

Många forskningsrapporter visar på att fysisk aktivitet som behandlingsmetod verkar lindrande på depressionssyndrom hos barn och unga. Mot ångestsyndrom ses inte samma effekt.