Upptäck det bästa på TV idag

Sändes fredag 12/8, 16:25 - 16:35Kunskapskanalen

UR Samtiden

Tyst vår - 60 år senare - Del 12

I det stora Malaisefälleprojektet mellan 2003 och 2006 samlades 20 miljoner insekter in för att katalogiseras. Med nuvarande metoder kommer det att ta hundratals år. Trots det tidsödande arbetet har redan 2000 nya arter hittats.