Upptäck det bästa på TV idag

Sändes lördag 6/8, 11:05 - 11:50Kunskapskanalen

UR Samtiden

Digitala lektioner på Sett 2022 - 4

Hur kan pedagoger involvera eleverna i lärandet av digital kompetens? En föreläsning med exempel på digitala resurser för att stämma av elevers förförståelse, ge återkoppling och arbeta med kamratrespons.