Upptäck det bästa på TV idag

Sändes torsdag 19/5, 14:15 - 14:35Kunskapskanalen HD - Text

UR Samtiden

Att växa i mötet med andra - 7

Ett blomstrande föreningsliv är något som länge varit utmärkande för Sverige och svenskarna. Hur och varför kom studieförbunden till? Och hur hänger de ihop med folkrörelserna och demokratin?