Upptäck det bästa på TV idag

Sändes lördag 14/5, 13:45 - 14:20Kunskapskanalen

UR Samtiden

Kognitiva sjukdomar 2022 - 6

Det finns stora poänger med att fokusera på det friska, på allt det som personer med kognitiva nedsättningar fortfarande kan göra. Therése Bielsten, specialistsjuksköterska och lektor i gerontologi, berättar.