Upptäck det bästa på TV idag

Sändes lördag 14/5, 12:00 - 12:20Kunskapskanalen

UR Samtiden

Kognitiva sjukdomar 2022 - 3

Många patienter som söker för kognitiva problem befinner sig på en gråskala där ingen definitiv diagnos kan ställas. Hur bör vården hantera dessa fall? Vilka ord och begrepp ska patienterna få höra?