Upptäck det bästa på TV idag

Sändes lördag 14/5, 11:20 - 12:00Kunskapskanalen

UR Samtiden

Kognitiva sjukdomar 2022 - 2

Det finns biologiska markörer i kroppen som kan mätas och indikera ökad risk för Alzheimers sjukdom. Men de måste tolkas med kunskap och försiktighet. Jan Marcusson, professor i geriatrik, berättar.