Sändes torsdag 14/10, 14:00 - 17:00Kunskapskanalen

UR Samtiden

14:00 Hur minskar vi antalet hjärnskakningar i ishockey? 14:20 Hur påverkar migrationen föräldraskapet? 14:40 Varför skapar religion rädsla? 15:00 Att upptäcka ljud med AI. 15:00 Litteraturens slut. 15:55 Att lura en granbarkborre. 16:05 Businessen bakom Vasaloppet. 16:10 Det svenska utmattningssyndromet. 16:35 Skapa en upplevelse för alla sinnen.