VH1 tablå

På VH1 torsdag 23/1 Hela dagens tv-tablå