VH1 tablå

På VH1 torsdag 27/12 Hela dagens tv-tablå