VH1 tablå

På VH1 torsdag 20/12 Hela dagens tv-tablå